venstremarg med menyer
Det er utrolig hva mennesker kan utrette med felles visjoner, motivasjon og godt samarbeid.

Velkommen
Karriereutvikling
Kommunikasjon
Motivasjon
Kurs og seminarer
Coaching
Om oss
Linker
Kontakt

Coaching

Vi begynner alle coachingprosesser med å inngå en avtale som beskriver kandidatens utfordringer, forventninger, forutsetninger og mål.  Prosessene starter ofte med kartlegging av verdier og andre forhold som påvirker veien mot målet.

Målet er at kandidatene, gjennom bevisstgjøring og trening, skal utvikle ny innsikt og kompetanse som de kan bruke for å nå sine mål.

Vi arbeider ut fra et helhetssyn. Organisasjoner og mennesker påvirkes av en rekke forhold på mange arenaer: kunder, markeder, nettverk, arbeidssituasjon, kolleger, privatliv og helse. Arbeidsmetodene bygger blant annet på erfaringsbasert læring, gestaltpsykologi og NLP, og vil variere mellom samtaler, konkrete oppgaver, fantasireiser og utfordring av den enkeltes handlingsmønstre og kreativitet.

Design: dotnett