venstremarg med menyer
Det er utrolig hva mennesker kan utrette med felles visjoner, motivasjon og godt samarbeid.

Velkommen
Karriereutvikling
Kommunikasjon
Motivasjon
Kurs og seminarer
Coaching
Om oss
Linker
Kontakt

Karriereutvikling

Vi veileder ledere og medarbeidere i karriereendringssituasjoner, enten det gjelder utvikling i egen virksomhet eller overgang til annen virksomhet.

Målet er at kandidatene gjør riktige karrierevalg.

For å sikre at den enkelte, enten de er ledere eller medarbeidere, tar riktigst mulig beslutning om egen fremtid, arbeider vi for å bevisstgjøre kandidaten om egen kompetanse, individuelle særtrekk og ambisjoner. Følgende tema kan inngå i prosessen:
- Kartlegging av erfaring, kunnskap, ferdigheter, egenskaper og talenter
- Identifisering av trivselsmomenter
- Kartlegging og håndtering av bevisste og ubevisste hindringer
- Kartlegging og dokumentasjon av oppnådde resultater og kompetanse
- Beskrivelse av ideell arbeidssituasjon
- Realitetsbehandling av alternative jobbretninger
- Kommunikasjonstrening
- Posisjonering og synliggjøring av egen merkevare
- Utvikling av effektfulle metoder for å bli synlig i det åpne og det skjulte arbeidsmarkedet

Outplacementprogram tilbys for å sikre rask overgang til ny og riktig ekstern rolle.

Design: dotnett