venstremarg med menyer
Det er utrolig hva mennesker kan utrette med felles visjoner, motivasjon og godt samarbeid.

Velkommen
Karriereutvikling
Kommunikasjon
Motivasjon
Kurs og seminarer
Coaching
Om oss
Linker
Kontakt

Kurs og seminarer

Bedriftsinterne kurs spesialtilpasses virksomhetens behov, og vil ofte veksle mellom gruppesamlinger og individuell trening. Arbeidsmetodene vil variere mellom teori, konkrete oppgaver, fantasireiser og utfordring av den enkelte deltakers handlingsmønstre og kreativitet.

Målet er at deltakerne skal sitte igjen med erfaringer og kunnskap som de kan bruke i egen hverdag.

Noen eksempler på kurs/seminarer vi tilbyr:
- Ledertrening: Tydelig kommunikasjon, Teamledelse, Delegering, Prestasjonsledelse
- Coaching som lederferdighet
- Rekruttering - forberedelse og gjennomføring
- Kommunikasjon og feedback - gjøre hverandre gode
- Vanskelige samtaler
- Håndtering av medarbeiderne under en endringsprosess
- Stressmestring
- Mennesket i endring
- Reaksjoner ved ufrivillige personlige endringer
- Tilbakemelding, feedback og motivasjon
- Selvledelse
- Mot ny og riktigere jobb
- Samarbeid og ledelse
- Utforske egen kreativitet ved utfordring av fantasien

Design: dotnett